GRCHW to inaczej Grochów.

Definicja – co to znaczy GRCHW

GRCHW to skrót odnoszący się do dzielnicy Warszawy, Grochowa.


Przykłady użycia określenia GRCHW

  • – A Ty gdzie mieszkasz?
    GRCHW! Najprawilniejszy obszar w Wawie!
  • – Jaka jest najlepsza dzielnica w Warszawie?
    – Mordo, tylko GRCHW!