Generator nasienia to żartobliwe określenie mężczyzny w wieku rozrodczym.

Definicja – co to znaczy generator nasienia

Generatorem nasienia młodzież nazywa mężczyznę, który znajduje się w wieku rozrodczym – jest zdolny do produkowania nasienia i zapłodnienia kobiety. Sformułowanie to kładzie nacisk na pewien automatyzm w produkcji ejakulatu, gdyż tak w istocie jest – jego podaż jest niezależna od woli mężczyzny.
Niekiedy nazywa się tak mężczyznę, który spłodził większą liczbę dzieci, niż to ma miejsce w statystycznej rodzinie.


Przykłady użycia określenia generator nasienia

  • – Ile was było w domu.
    – Ośmioro plus rodzice. Mój stary to generator nasienia.
  • – Jadę na wycieczkę z klasą.
    – To pewnie panny z klasy trzęsą nogami ze strachu przed takim generatorem nasienia jak ty.