Gejowie to pejoratywne określenie na osoby homoseksualne.

Definicja – co to znaczy gejowie

Gejowie to niepoprawna odmiana słowa gej w liczbie mnogiej (prawidłowa forma to geje). Zwrot ten jest używany pogardliwie na osoby homoseksualne lub na osoby, które wyglądają w sposób zniewieściały i są odbierane za homoseksualistów.


Przykłady użycia określenia gejowie

  • – Idziemy do tego klubu w śródmieściu?
    – A daj spokój, tam podobno sami gejowie przychodzą.
  • – Czego ta Wawa znowu jest taka zakorkowana?!
    – Pewnie znowu gejowie robią jakiś marsz.