Gegra to inaczej geografia.

Definicja – co to znaczy gegra

Gegra to skrót od geografii, czyli nazwy przedmiotu, który obowiązuje obecnie od piątej klasy szkoły podstawowej.


Przykłady użycia określenia gegra

  • – Co masz teraz? Zostały ci jeszcze jakieś lekcje?
    – Tak, mam jeszcze gegrę a potem już do domu bo odwołali WF.
  • – Ej, w której sali mamy gegrę?