Fool to angielskie słowo oznaczające: głupiec.

Definicja – co to znaczy fool

Określenie fool w języku angielskim stosowane jest na głupca, osobę głupią, wariata, idiotę czy naiwniaka.


Przykłady użycia słowa fool

  • Co za fool z tego gościa, jak mógł tak dać ciała!
  • Nie bądź fool. Dobrze wiesz przecież, że bez biletu nie uda ci się tam wejść.