Słowo fliper poza znaczeniem klasycznym posiada również znaczenie slangowe:

1. Automat do gry

2. Niechciane dziecko, wpadka

Definicja – co to znaczy fliper

1. Fliper, także flipper to automat służący do gry, inaczej pinball. Gra we flipery polega na odbijaniu specjalnymi łopatkami kulki na pochylonej planszy i zdobywaniu punktów. Są to automaty znajdujące się w salonach gier lub barach.
2. Jest to także potoczne określenie na niechciane dziecko, dziecko z wpadki.


Przykłady użycia słowa fliper

  • Myślę o tym, żeby kupić sobie flipera.
  • Marek ma flipera, nie założył gumy to teraz musi ponieść konsekwencje.