Osoba niedbająca o siebie, brudas lub bałaganiarz.

Definicja – co to znaczy fleja

Fleja to określenie stosowane na osobę, która nie dba o siebie, brudasa. Flejato również osoba, która nie dba o swoje otoczenie, inaczej bałaganiarz. Określenie może być stosowane w stosunku do kobiet i mężczyzn.


Przykłady użycia słowa fleja

  • Ale z ciebie fleja, posprzątałbyś wreszcie ten chlew, jak można tak żyć?
  • Co za fleja, wygląda jakby z miesiąc się nie mył!