Amfetamina – rodzaj narkotyku

Definicja – co to znaczy fetunek

Fetunek to potoczne określenie narkotyku – amfetaminy. Inaczej feta.


Przykłady użycia słowa fetunek

  • Mam nowy fetunek, czyścioch, musisz go spróbować!
  • Daj mi wódę, nie chce żadnego fetunku – przecież mówiłem, że nie tykam tego gówna.