Ktoś siejący ferment, zamęt

Definicja – co to znaczy fermenciarz

Fermenciarz to osoba, która sieje ferment, inaczej zamęt, bunt. Wywołuje konflikty, skłóca ze sobą ludzi, obraża ich.


Przykłady użycia słowa fermenciarz

  • Marcin to taki fermenciarz, zawsze coś musi zrobić.
  • Nie wierz temu typowi – to fermenciarz i raczej nigdy nie mówi prawdy.