Słowo fatamorgana posiada dwa znaczenia, jedno slangowe i jedno klasyczne:

1. Ocena celująca, szóstka.

2. Zjawisko powstawania pozornego obrazu, miraż.

Definicja – co to znaczy fatamorgana

1. W slangu fatamorgana to określenie oceny celującej, szóstki, jaką można dostać w szkole.
2. Fatamorgana, inaczej miraż to zjawisko formowania się pozornego obrazu w wyniku załamania światła w różnych temperaturach powietrza. Często widoczne nad drogach podczas słonecznych dni lub nad horyzontem.


Przykłady użycia słowa fatamorgana

  • – Co dostałeś z polaka?
    Fatamorganę. Nie wierzę!
  • Fatamorgana widziana była nad horyzontem – na tym obszarze była zjawiskiem powszechnie występującym.