Spolszczone przekleństwo angielskie (fucking shit)

Definicja – co to znaczy fakenszyt

Spolszczone wyrażenie z angielskiego fucking shit, które stosowane jest jako popularne przekleństwo. Inaczej fuck. Zamiennie stosowane także z fakenszit, faken szyt, faken szit, faking szit, faking szyt.


Przykłady użycia słowa fakenszyt

  • Fakenszyt, mam już tego wszystkiego dosyć.
  • Fakenszyt, niedobrze mi już od tej matematyki.