Epuls to inaczej serwis internetowy dla młodzieży.

Definicja – co to znaczy epuls

Epuls to serwis internetowy dla młodzieży, bardzo popularny, posiada bardzo dużo zabezpieczeń, użytkownicy tego portalu nie są zbyt mądrzy.


Przykłady użycia określenia epuls

  • – Chwaliłeś się już na epulsie swoim wyczynem?
    – Jeszcze nie, ale zaraz to zrobię.
  • – Wchodziłeś dzisiaj na epuls?
    – Wieczorem sprawdzę, co się tam dzieje.