Dupa sałata to sformułowanie używane w sytuacji, gdy nie znamy odpowiedzi na zadane pytanie.

Definicja – co to znaczy dupa sałata

Sformułowanie dupa sałata często jest wykorzystywane w sytuacji, gdy nie wiemy co powiedzieć lub nie znamy odpowiedzi na pytanie postawione przez rozmówcę.


Przykłady użycia zwrotu dupa sałata

  • – Wiesz, gdzie powinienem szukać Tomka? Mam sprawę do niego.
    Dupa sałata. Czekaj, dam ci numer do jego laski, powinna wiedzieć.
  • – Którego kupiliśmy te buty? Nie wiem czy minął już 14 dniowy czas na zwrot.
    Dupa sałata, nie pamiętam. Poczekaj, zaraz znajdę paragon.