Dupa Jadzi to przecząca odpowiedź na pytanie, czy udało się pomyślnie załatwić sprawę.

Definicja – co to znaczy dupa Jadzi

Określenia dupa Jadzi możemy wykorzystać w sytuacji, gdy ktoś pyta nas o sprawę, która zakończyła się naszym niepowodzeniem.


Przykłady użycia wyrażenia dupa Jadzi

  • – Jak tam w szkole? Poprawiłeś chemię?
    Dupa Jadzi… znowu pała…
  • – I jak ta reklamacja z zeszłego tygodnia? Oddadzą ci hajs?
    – A dupa Jadzi, ich rzeczoznawca napisał, że uszkodzenie powstało wskutek niepoprawnego użytkowania przedmiotu.