Dené to przeciwieństwo dla bene, czyli źle, niekorzystnie.

Definicja – co to znaczy dené

Gdy wszystko idzie po naszej myśli, możemy użyć słowa bene, czyli dobrze. Natomiast dene to odwrotność: sytuacja niekorzystna lub niefajne zachowanie kogoś w stosunku do nas.


Przykłady użycia określenia dené

  • – Wiecie, że ten typ mnie podkablował, że to nie moja praca?
    – Uu, dene. Nieładnie tak na kolegów donosić.
  • – Ile czasu do końca przerwy?
    – 10 minut.
    Dene, nie zdążę do sklepu skoczyć.