Dealować oznacza sprzedawać, handlować, rozprowadzać narkotyki.

Definicja – co to znaczy dealować

Pochodzi od angielskiego słowa deal, czyli okazja, sprawa, interesem. Czasownik dealować odnosi się do sprzedawania i rozprowadzania narkotyków. Wyrażenie to funkcjonuje w języku potocznym także w formie spolszczonego zapisu fonetycznego – w formie dilować.


Przykłady użycia słowa dealować

  • – Skąd on ma nagle tyle pieniędzy?
    – Gadają, że zaczął dealować, ale wiesz jak jest… Może od kogoś dostał?
  • Kolego, nie będziemy tym dealować, przecież to gówniany towar, a my szanujemy swoją reputację.