Dać w palnik oznacza napić się dużej ilości alkoholu.

Definicja – co to znaczy dać w palnik

Podobne określenia w słowniku potocznym można mnożyć. Dać w szyję, dać w cymbał, czy właśnie dać w palnik. Jest to określenie odnoszące się do intensywnego spożywania alkoholu do stanu nietrzeźwości.


Przykłady użycia słowa dać w palnik

  • – Ale dała w palnik! Do tej pory leży nieprzytomna!
    – Ty też dałeś sobie równo w szyję.
    – Ale po mnie nie widać!