Cicho bo przyjdzie Zdzicho oznacza siedź cicho.

Definicja – co to znaczy cicho bo przyjdzie Zdzicho

Cicho bo przyjdzie Zdzicho to nie wulgarne wyrażenie którym możemy zakomunikować rozmówcy, żeby siedział cicho. Jest to popularne określenie w podstawówkach.


Przykłady użycia określenia cicho bo przyjdzie Zdzicho

  • Cicho bo przyjdzie Zdzicho, facetka idzie.
  • – Daj spisać. To jedno zadanie tylko potrzebuję co wszyscy od ciebie już spisali.
    Cicho bo przyjdzie Zdzicho. Facetka patrzy na nas.