Ciągnij drąga to inaczej: wal się lub odwal się.

Definicja – co to znaczy ciągnij drąga

Ciągnij drąga to pogardliwe określenie wobec kogoś. Oznacza ono odwal się, wal się, nie chcą z Tobą gadać.


Przykłady użycia określenia ciągnij drąga

  • Ciągnij drąga typie.
    – Ej grzeczniej, nie jestem twoim kolegą.
  • – Wiesz co? Teraz to ciągnij drąga. Prosiłem cię o to wczoraj, dzisiaj już możesz to sobie wsadzić gdzieś.