Ciągnąć kibel jest prostą uniwersalną odzywkę kończącą rozmowę.

Definicja – co to znaczy ciągnąć kibel

Terminu ciągnij kibel używa się najczęściej nie mając dobrej riposty, jednocześnie chcąc komuś dopiec i zakończyć rozmowę.


Przykłady użycia określenia ciągnąć kibel

  • – Po co strzelasz sam zamiast podać?!
    Ciągnij kibel cieniasie!
  • – Haha i co głąbie, Marta w końcu z tobą zerwała?
    Ciągnij kibel koleś, bo się doigrasz.