Ciadruchy pie*dolone to inaczej cholerne, pie*dolone cygany.

Definicja – co to znaczy ciadruchy pie*dolone

Ciadruchy pie*dolone to pogardliwe określenie na cyganów, romów, ale też często na osoby kojarzone z bezdomnością. Ciadruch w slangu oznacza cygana.


Przykłady użycia określenia ciadruchy pie*dolone

  • Ciadruchy pie*dolone idą, zwijamy się?
  • Ciadruchy pie*dolone porysowały mi samochód.