Choćby skały srały oznacza, że coś trzeba koniecznie wykonać, jest niezbędne.

Definicja – co to znaczy choćby skały srały

Choćby skały srały w slangu jest podkreśleniem tego, że dana rzecz musi zostać wykonana. Może być to jakieś zadanie, lub czynność, która jest niezbędna, newralgiczna.


Przykłady użycia określenia choćby skały srały

  • Choćby skały srały jutro ją zaproszę na randkę!
  • – Słuchaj, choćby skały srały potrzebuje samochodu na jutro.