Chlapnąć cię z gaści w marda to określenie na uderzenie w twarz.

Definicja – co to znaczy chlapnąć cię z gaści w marda

Chlapnąć cię z gaści w marda oznacza w slangu uderzenie kogoś w twarz. Jest to bardzo swojskie powiedzenie, raczej prześmiewcze niżeli mające na celu wzbudzić u kogoś strach, popularne szczególnie na wsi i w mniejszych miejscowościach, w miastach nie jest używane.


Przykłady użycia określenia chlapnąć cię z gaści w marda

  • Chlapnąć cię z gaści w marda? No! To się nie odzywaj.
  • – Możesz się ruszyć grubasie?
    – Mogę to chlapnąć cię z gaści w marda.