Ch*ja wafla oznacza nie ma mowy, nie godzę się na to.

Definicja – co to znaczy ch*ja wafla

Ch*ja wafla to wulgarne określenie, którym komunikujemy, że definitywnie nie zgadzamy się na daną prośbę, polecenie, stan rzeczy. Osoba używająca tego zwrotu jest pewna swojego stanowiska i za nic go nie zmieni.


Przykłady użycia określenia ch*ja wafla

  • – Daj się przejechać furą!
    Ch*ja wafla, dopiero od mechanika ją odebrałem.
  • – Dasz no z 5 dyszek?
    Ch*ja wafla, pewnie znów wydasz na durnoty.