Chałapa to określenie bliskoznaczne do gęby, ryja.

Definicja – co to znaczy chałapa

Chałapa jest negatywnie nacechowanym zwrotem oznaczającym buzię. Zastępuje ono takie słowa jak ryj, czy morda i najczęściej stosowane jest w celu agresywnego uciszenia rozmówcy.


Przykłady użycia określenia chałapa

  • – Sam jesteś przygłup gościu!
    – Zamknij już lepiej chałapę, bo w nią dostaniesz zaraz.
  • – Ciągle pieprzył coś tą niewyparzoną chałapą to w końcu go wyrzucili z klubu.