Chajziel to inaczej kibel lub toaleta.

Definicja – co to znaczy chajziel

Wiele slangowych określeń wywodzi się z gwary śląskiej. Chajziel jest tego doskonałym przykładem. Wśród ślązaków słowo chajziel oznacza toaletę.


Przykłady użycia określenia chajziel

  • – Znowu chajziel się zapchał.
  • – Wychodź że mnie z tego chajźla pierunie jeden bo mnie się też chce.