Chajza to inaczej dom rodzinny, mieszkanie.

Definicja – co to znaczy chajza

W slangu funkcjonuje wiele określeń na miejsce zamieszkania. Chajza jest jednym z tych określeń. Prawdopodobnie powstała od przejęzyczenia od słowa chata.


Przykłady użycia określenia chajza

  • – Muszę wracać na chajzę bo starzy się wkurzą.
  • – I jak ci się podoba?
    – No fajną masz tą chajzę.