Burżuazja to inaczej ekstrawagancja

Definicja – co to znaczy burżuazja

Zwrot ten określa wysoką pozycję społeczną, którą wyróżnia styl życia, mentalność i zasobność portfela.


Przykłady użycia słowa burżuazja

  • – Uważaj! Mam nowe buty i spodnie.
    – O proszę, jaka burżuazja
  • – A ten co tak zadziera nosa?
    – A to taki nowobogacki, no wiesz, typowa burżuazja.