BTW to skrót oznaczający „By The Way”, co stanowi odpowiednik polskiego „przy okazji” lub „a tak swoją drogą”. Używamy go, kiedy chcemy poruszyć w rozmowie inny wątek, który nawiązuje jednak do tego o czym rozmawialiśmy przed momentem.

Definicja – co to znaczy BTW

Akronim BTW posiada kilka znaczeń, jednak wszystkie różnią się wyłącznie kosmetycznie: 1. a tak przy okazji (polski akronim „ATPO”), a tak swoją drogą (polski akronim „ATSD”), swoją drogą, nawiasem mówiąc. BTW jest tożsame także ze zwrotami à propos i nota bene.


Przykłady użycia zwrotu BTW

  • Tomasz to mój dobry kolega. BTW, ma bardzo przystojną siostrę, może chcesz ją poznać?
  • Do zobaczenia jutro, a tak BTW pamiętaj że spotykamy się godzinę wcześniej niż zwykle.

BTW – analiza i ciekawostki

Zwrot BTW wykorzystywany jest najczęściej w komunikacji elektronicznej – poprzez komunikatory internetowe, SMSy czy e-maile.