Bryłka to inaczej mała bryła, gruda.

Definicja – co to znaczy bryłka

Bryłka to w mowie potocznej mała bryła, gruda np. ziemi, złota, soli. To nieforemny kawałek, odłamek czegoś.


Przykłady użycia określenia bryłka

  • – Nadal jeździsz bryką ojca? Czas chyba kupić swoje auto.
    – Najpierw bym musiał bryłkę złota znaleźć.
  • – Będziemy robić jutro kryształy w szkole.
    – Fajnie, masz coś przynieść?
    – Tak. Bryłkę soli.