Brodlać to inaczej kopać w ziemi łopatą.

Definicja – co to znaczy brodlać

Brodlać to potoczny zwrot, oznaczający kopać w ziemi łopatą, szpadlem.


Przykłady użycia określenia brodlać

  • – Ale jestem już zmęczony, długo jeszcze będziemy brodlać?
    – Aż skopiemy cały ogród.
  • – Przestań już gadać i bierz się za łopatę.
    – Znowu będziemy brodlać?