Branża to inaczej jakiś krąg, obszar, sfera.

Definicja – co to znaczy branża

Branża to zwrot określający jakiś krąg osób, obszar, strefę, zakres działania. Może to być na przykład sektor działalności, związany z jakąś grupą zawodową np. branża muzyczna.


Przykłady użycia określenia branża

  • – Tych dwóch z IT też zapraszamy?
    – Po co, oni nie są z branży.
  • – A ty znowu zmieniłeś pracę?
    – Tak. Lubię poznawać różne branże.