Blotko, czyli zaprawa budowlana

Definicja – co to znaczy blotko

Blotko to określenie dotyczące zaprawy budowlanej. Blotko używane jest do tynkowania ścian, budynków itp. Słowo używane jest najczęściej przez pracowników budowlanych.


Przykłady użycia określenia blotko

  • – Jak tam robota idzie?
    – Jeszcze tylko blotko i prawie koniec.
  • – Podasz mi blotko?
    – To tynkujemy dzisiaj?
    – No tak, trzeba skończyć pracę.