Bida i slams to określenie oznaczające nędzę, czy skrajne zaniedbanie.

Definicja – co to znaczy bida i slams

Sformułowanie to jest używane głównie do nakreślania czyjejś pozycji społecznej, lub finansowej. Jest również stosowane w celu wyrażenia negatywnej opinii na temat jakiegoś miejsca – może to być zarówno brudny dworzec, jak i czyjeś zapuszczone mieszkanie.


Przykłady użycia określenia bida i slams

  • – Idziesz na koncert do Hormona?
    – A wyglądam ci na narkomana? Tam jest taka bida i slams, że sobie daruję.
  • – Byłem wczoraj u Marka. Taka bida i slams, że wszędzie robale łażą.