Benzyniarz to osoba, która nadużywa leków psychotropowych i sterydów.

Definicja – co to znaczy benzyniarz

Benzyniarz ma dwa znaczenia. Z jednej strony odwołuje się do ludzi, którzy przyjmują benzodiazepiny, czyli bardzo mocne leki psychotropowe. Z drugiej jednak strony, benzyniarz to także gość, który przyjmuje sterydy, aby lepiej wyglądać.


Przykłady użycia określenia benzyniarz

  • – Co on taki zamulony?
    – Nie wiesz? To benzyniarz. Od lat na prochach jedzie.
  • – Chciałbym tak wyglądać, jak ten typ.
    – Toż to benzyniarz, codziennie kłuje dupę.