Bebzole to określenie używane w stosunku do osób otyłych.

Definicja – co to znaczy bebzole

Mianem bebzoli nazywamy ludzi o sporej nadwadze, często również o nieprzyjemnym usposobieniu. Czasami słowo bebzol jest używane zamiennie z bebzonem i oznacza duży tłusty brzuch.


Przykłady użycia określenia bebzole

  • – Kto na bramce?
    – Niech ten bebzol stanie, przecież nawet nie biega.
  • – Zobacz, w tym macu same bebzole siedzą.