Zwrot ten oznacza w gwarze więziennej pogardliwie homoseksualny stosunek oralny, podczas którego obiekt bierny (odbierający) siedzi na muszli klozetowej.