Am oznacza jeść

Definicja – co to znaczy am

Am oznacza po prostu jeść, jest to zwrot wypowiadany najczęściej w stronę dzieci, które jeszcze nie potrafią mówić.


Przykłady użycia określenia am

  • – Chodź, mama da am am.
  • – I leci samolocik, leci, leci iii am.