Acw to skrótowiec zwrotu: A ch*j wie.

Definicja – co to znaczy acw

Acw jest skrótowym zapisem wulgarnego sformułowania: a ch*j wie, stosowanego przez młodzież. Dodawane jest ono na końcu wypowiedzi, by nie brać na siebie odpowiedzialności za prawdziwość stawianych tez bądź rzucanych oskarżeń.


Przykłady użycia określenia acw

  • – Ponoć masz info, że babka z gegry przełożyła sprawdzian.
    – Jest na chorobowym, acw czy nie wróci…
  • – Czyli jak kupiłem auto, to mogę jeździć na ubezpieczeniu tego gościa, co mi sprzedał furę?
    – Jak ja kupowałem auto, to tak było, acw czy tego nie zmienili…