6Z jest skrótem od tak zwanej zasady sześciu zet.

Definicja – co to znaczy 6Z

Na zasadę 6z składają się kolejno – zakuć, zapić, zdać, zapić, zapomnieć, zapić. Jest to zabawne sformułowanie mające na celu wyjaśnienie sposobu przygotowania się do egzaminu. Jest studenckim zamiennikiem szkolnej wersji (3Z) w której nie występuje słowo zapić.


Przykłady użycia określenia 6Z

  • – Uczymy się na to, czy od razu drugi termin?
    – Proponuję 6Z.
  • – Ja nie piję i się normalnie uczę, po ostatnim 6Z musiałem brać warunek.